Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás kijárás korlátozásáról

TISZTELT CEREDI LAKOSOK!

Értesítem Önöket, hogy Magyarország Kormánya a 71/2020. (III. 27.) kormányrendelettel 2020. március 28. napjától elrendelte a kijárás korlátozását.

A Rendelet alapján az Önöket érintő korlátozás:

 1. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, melyet a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 2. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

  • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelkiegészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 4. pont szerint,
  • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyiárut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)történő vásárlás,
  • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  • a dohányboltban történő vásárlás,
  • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  • a szülői jogok és kötelezettségek,
  • a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá

az 1. pontban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó,vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 1. Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 2. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Ebben az időpontban az üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével, kizárólag a 65 életévét betöltött személy tartózkodhat.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmifeladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szervbevonásával.

A fenti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. éviXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség ésarányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Aki a rendeletben foglalt fenti rendelkezéseket megszegi, szabályértés követ el, és pénzbírsággal sújtható, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Kérem a rendeletben foglaltak betartását és betartatását a saját, és mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében.

Tisztelettel

Tajti László

Polgármester