Hírek

Elérhetőségek

Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére

 

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Ceredi Kirendeltség

 aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3123 Cered, Jókai út 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt jegyzői feladatok ellátásában a jegyző munkájának segítése, továbbá mindazon feladatok ellátása amelyekkel a jegyző megbízza. Feladatai közé tartozik a közös hivatal székhelyén és kirendeltségén: jegyzői-, és polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása, döntésre előkészítése (többek között. birtokvédelmi-, állattartási-, ipar és kereskedelmi-, szálláshely-, rendezvény-, hulladék ügyek, családvédelmi koordináció, településképi vélemény, hatósági ellenőrzés)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók. az irányadók.

                    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,

•         települési önkormányzatnál hatósági feladatkörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         ASP szakrendszerek használatában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         választás lebonyolításában szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         jegyzői, aljegyzői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         anyakönyvi szakvizsga,

•         B típusú jogosítvány és saját gépjármű

•         ajánlólevél

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,

•         Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,

•         Kiváló szintű együttműködési képesség,

•         Kiváló szintű empátia,

•         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

•         Kiváló szintű szabálytudat, felelősségvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

•         iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz

•         a munkakör ellátására vonatkozó elképzelések, motivációs levél

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         pályázó nyilatkozata a próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregorné Kovács Hajnalka nyújt, a 06-20/578-0303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOM/3356/2022. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Gregorné Kovács Hajnalka részére a jegyzo@cered.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Gregorné Kovács Hajnalka, Nógrád megye, 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Somoskőújfalu Község Önkormányzata Polgármestere nevezi ki a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.somoskoujfalu.hu

•         https://cered.asp.lgov.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.