Hírek

Elérhetőségek

KÖZLEMÉNY jelöltek állításához szükséges ajánlások számáról

KÖZLEMÉNY

CERED TELEPÜLÉSEN

A POLGÁRMESTERI, AZ EGYÉNI LISTÁS

ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK

ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki:

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján CERED választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 869 fő, így a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 27 darab, az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 9 darab.

A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú határozatának 7. számú melléklete alapján CERED településen a ROMA nemzetiségi választópolgárok száma a választás kitűzésekor 123 fő, a szükséges ajánlások száma 7 darab. 

A közlemény Cered Község Önkormányzatának honlapján (https://cered.asp.lgov.hu), a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (3123 Cered, Jókai út 3.) kerül közzétételre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Ceredi Helyi Választási Bizottsághoz bejelenteni (cím: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. vagy 3123 Cered, Jókai út 3.). 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi - az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-ai - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés alapján polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármester-választás, a települési önkormányzati képviselő-választás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás tekintetében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek állításához szükséges ajánlások számát.

A Rendelet 3. § c) pontja szerint az informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, CERED település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 869 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 9, míg 3 %-a felfelé kerekítve 27.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a https://cered.asp.lgov.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam.

 

Somoskőújfalu, 2024. április 4.

 

 

Gregorné Kovács Hajnalka

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Helyi Választási Iroda Vezetője