Hírek

Elérhetőségek

ÉLELMISZERTÁMOGATÁS (PÓT) 2021

Cered Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Cered településen lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő lakosságot, hogy 2021. november 30. napjáig megváltozott feltételekkel még benyújtható az élelmiszertámogatás iránti kérelem.

Az élelmiszertámogatás évente egy alkalommal állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 135.000 Ft-ot, annak az egyedül élő kérelmezőnek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 145.000 Ft-ot.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát.

Cered, 2021. november 23.

Gregorné Kovács Hajnalka

jegyző