Hírek

Elérhetőségek

CERED KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE

Cered Község Önkormányzata

Cered KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE

Cereden a nagyobb esőzések alkalmával többször okoztak jelentős kárt az utóbbi években az intenzív záporok. Az Önkormányzat megvalósította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a településen található csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciójára, és hiányzó csapadékvíz elvezető árkok kiépítésére megnyert projektet. A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, a vízkár kockázatok csökkentése volt.

 

A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkokkal, illetve beton átereszekkel valósították meg. A mederburkolást előre gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel alakították ki, a mederelemmel burkolt árok esztétikus képet mutat. Az időszakos vízfolyásokat betonba rakott terméskővel burkolták. Az előre gyártott vasbeton elemek anyaga időtálló, fagyálló, kopásálló, kivitelezése könnyű, jól gépesíthető. Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható.

A kapubejárók alapvetően az egyes ingatlanok meglévő kapubejáróinál, fedlapok beépítésével kerütl megvalósításra, ami a meglévő árokhálózat nyomvonalában történt. Vasbeton hordalékfogó műtárgy került beépítésre, ami a mezőgazdasági területről lefolyó vizeket összegyűjti és szabályozottan vezeti el.

A csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű előre gyártott mederelemekkel burkolt árokrendszer, mely a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik.

 

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 234.627.386 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2021.08.02-2023.09.30.

 

 

Bővebb információ:

06-32-506-100

hivatal@cered.hu