Hírek

Elérhetőségek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében

közművelődési munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben és a közművelődési feladatok ellátásáról szóló Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján a településen működő közösségi színtéren az önkormányzat közművelődési, kulturális feladatainak ellátása heti 16 órában, Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján a településen működő közösségi színtéren az önkormányzat közművelődési, kulturális feladatainak ellátása heti 12 órában, Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján a településen működő közösségi színtéren az önkormányzat közművelődési, kulturális feladatainak ellátása heti 12 órában . Cered, Zabar, Szilaspogony települések igényeit figyelembe véve az önkormányzati rendezvények, kulturális programok tervezése, szervezése, lebonyolítása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítésében, megvalósításban való részvétel. A közösségi színtér munkatervének, szakmai beszámolójának elkészítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatási feladatok ellátása. A közművelődési feladatok teljes körű ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
FEOR besorolás:  2714 Kulturális szervező
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Kötetlen, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Cered
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtási módja: Postai úton a pályázatnak a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Ceredi Kirendeltségének címére történő megküldésével (3123 Cered, Jókai út 3.) vagy személyesen.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerinti középfokú közművelődési szakképzettség
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
  Levelező (pl. Outlook) - Középszint
  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint
  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Határozottság, magabiztosság (alap)
  Kommunikációs készség (alap)
  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
  Aktivitás, reagálás (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  Adatkezelési nyilatkozat
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Cered Község Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A jogviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://cered.asp.lgov.hu; https://zabar.asp.lgov.hu; https://szilaspogony.asp.lgov.hu;
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.06.20.