Hírek

Elérhetőségek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

hatósági ügyintéző

munkakör/feladatkör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatai közé tartozik a közös hivatal székhelyén és kirendeltségén: a jegyzői-, és polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági ügyek döntésre előkészítése (többek között: birtokvédelmi-, állattartási-, ipar és kereskedelmi-, szálláshely-, rendezvény-, hulladék-, településképi ügyek, családvédelmi koordináció, hatósági ellenőrzés)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, igazgatásszervező, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• ASP szakrendszerek használatában szerzett - Legalább 1-3 év szakmaitapasztalat,

• anyakönyvvezető szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

• együttműködési képesség,

• szabálytudat, felelősségvállalás,

• szakmai elkötelezettség,

• pontos, precíz munkavégzés,

• önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

• pályázó nyilatkozata 4 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

• Elektronikus úton Gregorné Kovács Hajnalka jegyző részére a jegyzo@somoskoujfalu.hu e-mail címen keresztül

• Személyesen: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző, Nógrád megye, 3121Somoskőújfalu, Somosi út 322.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztásra a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott pályázatok közül, személyes meghallgatást követően kerül sor. A munkáltató fenntartja a jogot a

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu - 2023. március 18.

https://cered.asp.lgov.hu - 2023. március 18.

https://zabar.asp.lgov.hu - 2023. március 18.

https://szilaspogony.asp.lgov.hu - 2023. március 18.