Hírek

Elérhetőségek

1/2020. (III. 12.) RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉS

Cered Község Önkormányzatának Polgármestere
3123 Cered, Jókai út 3.

__________________________________________________________________________________

Ikt.szám: CER/536-4/2020.

1/2020. (III. 12.) számú
rendkívüli intézkedés

A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus
(COVID-19) járvány megelőzésére, a településen élő gyermek-, és felnőtt lakosság, valamint munkavállalóink egészségének és életének megóvása érdekében - figyelembe véve a településről ingázó, és külföldön munkát vállalók számát - azonnali hatállyal határozatlan ideig, várhatóan legalább a kihirdetett veszélyhelyzet visszavonásáig Cered község közigazgatási területére vonatkozóan az alábbi korlátozó intézkedéseket vezetem be:

 

  1. Cered Község Önkormányzata a falubusszal történő személyszállítást nem függeszti fel, azonban annak használatát korlátozza. A falubusz nem adható bérbe, a polgármesteren kívül más személy nem vezetheti, biztosítani kell a megfelelő védőtávolságot, szállítást követően azonnal fertőtleníteni kell, továbbá koronavírus fertőzés gyanúja esetén az igénybe vételt meg kell tagadni.

 

  1. Az óvoda épületébe kizárólag az oda járó gyermekek, óvodapedagógusok, dada, egyéb kisegítő személy léphet be. Idegenek, szülők belépése az intézmény épületébe TILOS! A gyermeket kísérő személy az ajtóra kihelyezett csengő megnyomásával jelezheti a gyermek érkezését, akit az ott dolgozó személyzet bekísér.

 

  1. Az óvodába járó gyermek törvényes képviselője és az önkormányzatnál alkalmazásban álló munkavállaló köteles nyilatkozni arról, hogy nem járt COVID-19 fertőzés által érintett területen, legjobb tudomása szerint nincs-, és nem volt szoros kapcsolatban olyan személlyel aki ilyen területről érkezett. Nyilatkozni köteles, hogy a változást haladéktalanul bejelenti.

 

  1. TILOS az intézményekbe saját használatú tárgyak bevitele.

 

  1. Az intézményeket beteg személy nem látogathatja.

 

  1. A könyvtárban tartózkodás nem megengedett. A könyvtárlátogatók a kölcsönzés/visszavételezési igényüket telefonon jelezhetik a könyvtárosnak, aki egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.

 

  1. Az önkormányzat elhalasztja az általa szervezett rendezvényeket, nem járul hozzá a tulajdonában lévő ingatlanok ilyen célú igénybevételéhez.

 

  1. Az intézmények épületeiben, munkaeszközökön, gépjárműben fokozott fertőtlenítést rendelek el.

 

  1. A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Ceredi Kirendeltsége által használt - Cered Község Önkormányzata tulajdonában lévő – irodahelyiségek lezárásra kerülnek, azonban az ügyfelek ügyintézési időben történő belépése biztosított azzal a korlátozással, hogy a hivatalban egy időben kizárólag egy ügyfél tartózkodhat. Ez alól kivételt képeznek azok az ügytípusok, amelyben több ügyfél együttes személyes megjelenése szükséges.

 

Kérem a lakosság megértését és segítő együttműködését a fertőzés terjedésének megakadályozásában.

 

Cered, 2020. március 12.

 

 

Tajti László polgármester